Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Denna sida och alla sidor som refererar till Yuman:s allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning via www.yumanyoga.com samt tillhörande sidor, (”Webbsidan”). Avtal ingås mellan dig och Yuman AB, organisationsnummer 559199-8058. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Yuman framgår på webbsidan. Genom användande av webbsidan visar du att du godkänner dessa allmänna villkor och om du ej godkänner eller accepterar villkoren bör du upphöra att använda sidan omedelbart.

1.2 För att kunna beställa på webbsidan måste du ha fyllt 18 år. Yuman tillåter, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Yuman förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Yuman reserverar sig för slutförsäljning samt om det skulle förekomma bild- och skrivfel på webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller i tekniska specifikationer, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Yuman har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Yuman naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Yuman fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Yuman ansvarar inte för information på webbsidan som kommer från en tredje part.

1.4 Webbsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Yuman eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Yuman.

2. Avtal och beställningar

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Yuman:s Integritetspolicy,

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Yuman bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Yuman per e-post. Yuman uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Yuman:s kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Yuman. Om beställningen återkallas så kommer Yuman att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter

3.1 Yuman rekommenderar att du skapar ett användarkonto innan du handlar på webbsidan. När du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Yuman om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3 Om Yuman misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Yuman rätt att stänga av dig. Yuman har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som anges på Webbsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Du kan betala på de sätt som anges på webbsidan. Yuman har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Yuman. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Yuman eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Yuman förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbsidan.

5. Kampanjer och erbjudanden

Yuman kan från tid till annan erbjuda kampanjer på webbsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Yuman i samband med kampanjen. Yuman förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på webbsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbsidan. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Yuman skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på webbsidan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Yuman rätt att debitera dig en avgift på 149 kr.

7. Ångerrätt

7.1 Vid köp av varor på webbsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Yuman detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor: a) Varor som har tillverkats eller modifierats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. b) Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar). c) Ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen.

7.4 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Yuman. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Yuman. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Yuman enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbsidan.

7.6 Ibland kan Yuman erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på webbsidan.

7.7 När du ångrar ditt köp betalar Yuman tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Yuman erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Yuman rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.8 Yuman betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

8.1 Vissa av Yuman:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på webbsidan eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

8.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Yuman så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

8.3 Yuman står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Yuman att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Yuman strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Yuman mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Yuman förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Yuman riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Retur

Varor som returneras skall vara i originalförpackning. Vid avsaknad av förpackningen kan varans värde minska. För att vara säker på att få alla pengarna tillbaka rekommenderar vi att varan returneras i originalförpackning. Du har alltid rätt att returnera din vara om ovanstående villkor är uppfyllda. Skulle produkten vara skadad eller ej i samma skick som när den blev skickad, har vi möjlighet för att dra av den summan motsvarande värdeminskningen. Önskar du att till exempel byta din vara till en annan storlek eller liknande förfarande så läggs ny beställning på Webbsidan i samband med att returen skickas tillbaka till Yuman Yoga.

En returfraktsavgift på 39kr tas ut, som dras på återbetalningsbeloppet.

10. Länkar

Yuman kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Yuman:s kontroll, och webb-platser utanför Yuman:s kontroll kan länka till Webbsidan. Även om Yuman försöker säkerställa att Yuman enbart länkar till webbplatser som delar Yuman:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Yuman inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Webbsidan.

11. Force Majeure

Yuman ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Yuman inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Yuman dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Yuman rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av villkoren

Yuman förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbsidan), alternativt 30 dagar efter att Yuman har informerat dig om ändringarna. Yuman rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 13. OGILTIGHET Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämpning lag och tvist

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Yuman:s kundtjänst.

13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Yuman:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Yuman beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.